سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود نصرآزادانی – دکترای مهندسی عمران (راه و ترابری) و مدیر دفتر تحقیق و توسعه شرکت خدمات خ

چکیده:

توسعه زیر ساخته ای حمل و نقل یکی از نیازهای اساسی کشور می باشد .معیار هایی از قبیل سرعت ،راحتی ،ایمنی و قابلیت ا عتماد و آماده ب ه کاری سیستم حمل و نقل از شاخصهای مهم ارزیابی سیستم ها توسط مسافرین و صاحبان کالا جهت انتخاب حمل و نقل منا سب می باشد .دستیابی به شاخصهای فوق و جلب نظر مشتریان مستلزم داشتن برنامه جامع نگهداری وتعمیرات در شبکه ریل ی ونظارت و کنترل مستمر بر عملکرد و وضعیت موجود شبکه می باشد .نگهداری و تعمیرات به موقع و مؤثر نقش به سزایی در حفظ ظرفیت مسیربا جذابیت سیستم حمل ونقل ریلی و کاهش هزینه های بهره برداری و همچنین افزایش ایمنی سیر و حرکت ناوگان دارد.