سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عاطفه حکمت – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی –
آبتین عبادی عموقین –

چکیده:

شبیه سازی سه بعدی هیدرو دینامیک سیال در یک راکتور ستونی مولد حباب گاز – مایع جهت تعیین رفتار پیچیده واکنش اکسیداسیون آهن بررسی شده است . در این کار شبیه سازی حرکت سیال با ادغام هیدرودینامیک و معادلات انتقال اجزای شیمیایی ، میدان سرعت و کسر حجمی هوا انجام شده است . مدل سینیتیکی ساده شده ای برای نرخ اکسیداسیون استفاده شده و فعل و انفعالات گاز مایع توسط روش اویلری مدل شده اند . این کار در دو بخش مجزا به بررسی دو مدل انتقال مونتم می پردازد تا علاوه بر انتخاب مدل بهینه نقش نیروهای درون فازی (بالا برنده) را نیز در حرکت فاز مایع بررسی کند . با توجه به نتایج شبیه سازی مشاهده شد که بهترین نتایج با انتخاب مدل انتقال مومنتوم Grace و در نظر گرفتن سهم نیروهای بالا برنده فاز مایع به دست می آید .