سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
فریبا یارمحمدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

مانگروها از اکوسیستم های تالابی حاصلخیز، منحصربفرد و شکننده نواحی جزرو مدی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا می -باشند که از ارزشها و خدمات اکولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده و حائز اهمیتی در جهان برخوردار می باش ند. در حقیقت تالاب ها از با اهمیت ترین اکوسیستم های طبیعی بیوسفر هستند که از دیرباز نقش بسزایی در توسعه جوامع اطراف خود ایفا نموده و می نمایند. مانگروها یک اکوسیستم تکامل یافته طبیعی بوده که در برگیرنده پیچیده ترین و غنی ترین اکوسیستم های مولد برروی زمین هستند، لذا از تنوع زیستی بسیار بالایی در حاشیه دریا ها برخوردار می باشند . استقرار مانگرو ها در محل پیوند دو اکوسیستم آب و خشکی و شرایط اکوتونی این تالاب ساحلی ، مانگروها را به یک زیستگاه حساس ساحلی و دریا یی تبدیل نموده است. در نتیجه مانگروها نقش مهمی در بازماندگی گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود بازی نموده و زیستگاه مهمی برای انواع گوناگون پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی مهرگان خشکی و دریا محسوب می گردند . از سوی دیگر تالابهای جنگلی مانگرو با ایجاد کریدورهای بسیار زیبا که به سبب شناور و پراکنده بودن درختان مانگرو در نواحی ساحلی دریا ایجاد گردیده است ، ضمن سایه افکنی بر دریا، محیطزیست طبیعی با شکوه و منظره بسیار جذابی برای گردشگران ایجاد نموده اند و به همین دلیل از جنبه زیبایی شناختی و اکوتوریسم نیز بسیار حائز اهمیت هستند . این ویژگیها بیانگر اهمیت اکوسیستم ها ی جنگلی مانگرو از جنبه های مختلف بوم شناختی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و زیبایی شناختی است . برخورداری از عناوین تالابهای بینالمللی ، ذخیره گاه زیست کره و مناطق حفاظت شده گواهی بر اهمیت و نقش این اکوسیستم منحصربفرد می باشد. با این وجود علیرغم اهمیت و فواید گوناگون مانگروها بعلت عدم شناخت و آگاهی کافی از ارزشهای این اکوسیستم های منحصربفرد ، مانگروها شدیداً تحت تأثیر فشارهای اکولوژیکی حاصل از فعالیت های انسانی قرار داشته و در حال حاضر در زمره یکی از اکوسیستم های شدیداً آسیب پذیر و در معرض تهدید جهان قرار گرفتهاند. لذا جهت ساماندهی این اکوسیستمهای تالابی ضروری است با آموزش و افزایش سطح آگاهیها از یک سوء مدیران و مسئولان بخشهای مختلف و از سوی دیگر تک تک افراد جامعه بویژه مردم بومی و جوامع محلی ساکن در حاشیه این مناطق با نقش و اهمیت این اکوسیستم های منحصربفرد آشنا گرد ند، چراکه عدم آگاهی و شناخت لازم از نقش و عملکرد این اکوسیستم ها سبب گردیده است در موارد بسیاری اکوسیستم های مانگرو بر اثر توسعه ناپایدار دستخوش تغییرات شدید اکولوژیکی گردیده و فدای طرحهای توسعهای و عمرانی شوند.