سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سمیرا دلبری – دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
رضا هویدا – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:
اگرچه دانش برای هر سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود اما، در سال های اخیر شعار، دانشف قدرت است به شعار، تسهیم دانش. قدرت است تغییر یافته است و هدف مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها، بهبود اشتراک دانش بین افراد در سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. تسهیم دانش به عنوان یکی از مهمترین مراحل مدیریت دانش نقش بسزایی در توسعه و یادگیری سازمانی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت ارتباطات سازمانی در فرایند تسهیم دانش است. براین اساس، به روش توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مبنای نظری و استخراج داده های جمع آوری شده از منابع کتایخانه ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات فارسی و لاتین به بررسی مفاهیم و فنون ارتباطات سازمانی و نقش آن در اجرا و توفیق تسهیم دانش پرداخته شد. درک و شناخت بهتر از مهارت های ارتباطات انسانی موجب گسترش و بهبود روابط در سازمان و ایجاد محیط سازمانی پویا و مستعد اجرا و موفقیت مدیریت دانش و مخصوصاً تسهیم دانش می شود. کیفیت ارتباطات سازمانی به عنوان وسیله تسهیم دانش نقش موثری در ایجاد پیوند، تعهد و اعتماد میان کارکنان که لازمه ی توفیق تسهیم دانش است، دارد. مدیران سازمان ها می توانند با زمینه سازی برای تقویت فرایند ارتباطات و تعاملات کارکنان و نیز کارکنان و مدیران بویژه تعاملات دانشی، گام موثری در اجرا و توفیق تسهیم دانش و در نهایت دستیابی به اهداف مشترک سازمان بردارند.