سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید مژدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز ،محقق ، مر
امیررضا مهربان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز ، مشاور
منصور امینی لاری – استادیار مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده:

تکنولوژی اینترنت باعث دگرگون شدن روند زنجیره تامین شده است. کلمه کسبوکار الکترونیکی برای تشریح "برنامهریزی واجرای عملیاتBack-end و Front-endدر زنجیره تامین با استفاده از اینترنت" بکار میرود. اینترنت امکان یکپارچهسازیاطلاعات سازمانها از خواربار فروشی گرفته تا فروشگاههای کامپیوتر را فراهم میکند. این یکپارچه سازی به کمپانی امکان کنترل و پیش بینی دقیقتر تقاضا را داده و امکان تخصیص بهینه دارایی به همراه بهبود کیفیت سرویسدهی به مشتریان با آگاهی از برخورد مشتریان وفادار را فراهم میسازد.
با وجود سود ناشی از سرمایهگذاری در مدیریت زنجیره تامین، این پیشرفت فقط به دلیل روند سنتی پرداخت متوقف شده است. در نتیجه، در ده سال اخیر با وجود برنامههای اتوماتیک پرداخت، سازمانهایی نظیر ویزا ۴ در پرداختB2Bبه اندازهمورد انتظار پیشرفت نداشتهاند. زیرا به دلیل روند نامناسب مالی، بسیاری از کمپانیها پرداخت را بصورت یکپارچه با سیستم زنجیره تامین خود نداشتهاند. با توجه به آنچه ذکر شد، خودکارسازی پرداخت نه تنها در مرحله پرداخت، بلکه در زنجیره تامین نیز میتواند سودمند باشد.
بسیاری از کمپانیها روند مالی خود را با استفاده از صورت حساب کاغذی یا سیستم پرداخت بصورت دستی انجام میدهند. راهاندازی، پیگیری و تصفیه این پرداختها و صورتحسابهای کاغذی هزینه زیادی را برای کمپانی به همراه دارد. امروزه چهار روش اصلی برای پرداخت، در تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی وجود دارد که عبارتند از: پول نقد، چک، کارت اعتباری و کارت بدهی که هر دو شیوه سنتی و الکترونیکی را در بر میگیرند. در تجارت الکترونیک چهار نوع فناوری عمده برای پرداخت الکترونیکی وجود دارد. این چهار نوع عبارتند از: کارتهای پرداخت، پول الکترونیکی، کیفهای نرمافزاری و کارتهای هوشمند. هر یک از این چهار نوع دارای خصوصیات، هزینهها، مزایا و معایبی می باشند. کلیه این روشها میتوانند در سایتهای اینترنتی خرید و فروش کالا، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله ابتدا به بررسی هریک از روشهای پرداخت در تجارت الکترونیکی پرداخته میشود و سپس مشکلات پرداخت در زنجیره تامین، مزایای استفاده از سیستم پرداخت در زنجیره تامین و نحوه استفاده از صورتحساب و اسناد مالی بصورت الکترونیکی در زنجیره تامین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.