سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا آقاجانی – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسی اثرات و جلوه های گوناگون فناوری اطلاعات (IT) ، در سرتاسر زنجیره تامین سازمان پرداخته و در نها یت با تعمق در شرایط فعلی سازمانهای کشور و توجه به تجارب موجود در سطح دنیا ، پیشنهاداتی در زمینه الزامات و اولویتهای سرمایه گذاری سازمانهای داخلی درهریک از جنبه های متعددITارائه می نمایداین پیشنهادا ت می تواند دستمایه ای برای تدوین استراتژی ها و جهت گیریها یکلان سازمانهای خصوصی و دولتی کشور در حیطه فناوری اطلاعات فراهم سازد.