سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – دکترای مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی ع
احسان ارکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

آموزش یکی از سه رکن اصلی برنامه ریزی ترافیک است که بدون توجه به آن، کسب نتیجه مطلوب از اقدامات مهندسی و اعمال مقررات مقدور نمی گردد. آموزش دربرگیرنده طیف وسیعی از اقدامات و راهکارها می باشد و اهدافی نظیر آشنایی با مقررات، نهادینه نمودن رفتارهای مناسب ترافیکی و رعایت اصول ایمنی را دنبال می نماید. هر اندازه که سهم آموزش و سرمایه گذاری در این زمینه بیشتر باشد رفتارهای ناهنجار ازجمله تخلفات تردد کاهش مییابد. دوچرخه سواران، رانندگان اتومبیل، رانندگان کامیون و موتورسیکل ترانان هریک نیازمند نوع خاصی از آموزش، متناسب با شرایط خاص وسیله نقلیه مورداستفاده شان هستند. درمقاله حاضر، ضمن بیان نقش و تاثیر آموزش بر ایمنی موتورسیکلت رانان، نکات آموزشی ویژه موتورسیکل تسواران مورد بررسی قرار میگیرد. موتورسواران در هنگام رانندگی با حالت های مختلفی مواجه میشوند که برای هریک از این حالات، نیازمند اتخاذ تدابیر خاصی هستند. رعایت این نکات در افزایش ایمنی موتورسواران، سهم قابل توجهی دارد.