سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکترمحمدعلی زکی – دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

فرهنگ بخش قابل توجه ای از تجزیه و تحلیل های اجتماعی را به خود اختصاص داده است. لازمه بررسی و تحلیل نظام اجتماعی به طور عام و سازمان ها به طور خاص، شناخت دقیق فرهنگ، ابعاد وارکان ان و تاثیر و کارکرد و ساختار آن می باشد یکی از مکانیسم های تحلیل نظام اجتماعی توجه به روش های تطبیقی- مقایسه ای از دیرباز مورد توجه و استفاده دانشمندان اجتماعی بوده و بر اساس آن به بررسی پدیده های اجتماعی در محیط های مختلف فرهنگی می پرداخته اند. از نظر جامعه شناسی سازمانها به مثابه یک سیستم اجتماعی نگریسته می شود و یکی از ارکان اساسی تحلیل آن فرهنگ می باشد. فرهنگ نقش مهمی در بخشهای مختلف فرایند، ساختار و رفتار سازمانی و همچنین در تجزیه و تحلیل سازمان و مدیریت ایفا نموده است. تحلیل میان فرهنگی یکی از شایع ترین و کاربردی ترین روشهای تحقیقات علوم اجتماعی است که می توان اهمیت آن را در حوزه های متعدد علوم انسانی و همچنین موضوعات مختلف ضروری و حیاتی دانست. اگرچه سه دهه از سابقه تحقیقات میان فرهنگی در سازمان و مدیریت می گذرد و لیکن با ورود به هزاره سوم و وجود شرایط اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر، علایق و تمایلات فزاینده ای موجب رشد سریع در خصوص تحقیقات میان فرهنگی در قلمرو سازمان و مدیریت شده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش و جایگاه تحقیقات میان فرهنگی در مطالعات سازمانی است. در راستای هدف فوق، مقاله حاضر پس از بیان مقدمه ای در تعریف فرهنگ و نقش آن در سازمان و مدیریت سعی در تبییت موضوع در دو بخش مشخص دارد. در بخش نخست اصول مبانی و روش شناختی تحقیقات میان فرهنگی بررسی می شود. در بخش دوم پس از بیان تعریف و تاریخچه(سابقه) رفتار سازمانی میان فرهنگی، یافته های نتایج سه گزارش جدید در زمینه رفتارسازمانی میان فرهنگی شامل آگیونیس و هنله (۲۰۰۳)، گلفاند، ارزوآیکان(۲۰۰۷) و تسیوئی، نیفادکارو یی اویو(۲۰۰۷) ارائه و جمع بندی خواهد شد.