سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود فرزادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، ک
جعفر محمودی – دکترای مهندسی صنایع، استاد دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

بدون شک سیستم اطلاعاتی کیفیت را نمی توانیم به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مجزا از سایر سیستم های اطلاعاتی موجود در سازمان در نظر بگیریم . در عصر کنونی و در محیط تجارت الکترونیک سایر سیستم های اطلاعاتی از نقش بسیار مهمی برخوردار می باشند. بعضی از معروفترین این سیستم ها عبارتند از سیستمهای CRM , ERP , SCM . بسیاری از فعالیتهای سازمان در محیط تجارت الکترونیک توسط سیستم های CRM , ERP , SCM انجام می شود. بعضی از سیستمهای اطلاعاتی قدیمی نیز مانند سیستم اطلاعات مدیریت نیز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده اند. در این مقاله جایگاه و نقش سیستم اطلاعاتی کیفیت در میان این سیستمها بررسی شده است.