سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهیار تاجران – کارشناس جغرافیای انسانی

چکیده:

اول – خداوند راشاکرم که توفیقی حاصل شد تا حقیر مجالی جهت عرضه آموخته های خویش در محضر اساتید و بزرگوارانی پیدا نموده که تدارک انجام چنین نشستهایی رافراهم کرده اند تا علاوه بر استماع و آگاهی دیگر آرا واندیشه ها زمینه هایی را نیز جهت بروز حرکتها و جنبش هایی فراهم می نمایند که نشان از داشتن نیتی سالم وانجام خدمتی صادقانه برای بهروزی این ملت بزرگوار و کشور عزیز می باشد انجام چنین اموری بیانگر دادن اهمیت دادن به موضوعی چنین پیچیده بوده و از طرفی نیز حاکی از توجه مسئولانه دست اندرکاران امور به توسعه کشور با اتکاء و توجه به عقل جمعی و دور بودن از هرگونه خودرایی و استبداد کاری جهت پیشبرد امور می باشد .دوم – در طرح مباحث مربوط به مقاله و در پرداختن به موضوع آن، لاجرم در بسیاری موارد به نقاطی برمی خوریم که ظاهرا از لحاظ موضوعی به دیگر محورهای اعلام شده در همایش برمی گردد و احتمال شائبه خلط موضوع مورد بحث پیش می آید و این همپوشانی بناچارا بیشتر از درهم تنیدگی مو ضوعات در محورهای ذکر شده پیش آمده تا از به هم ریختگی ذهنی و نوشتاری را قلم این سطور . لذا نسبت به وقوع چنین امری در مقاله حاضر که اجتناب ناپذیر می نماید از محضر اساتید ارجمند و گرانمایه عزیز پیشاپیش پوزش می طلبم .سوم- در پایان ضمن آرزوی داشتن ایرانی آباد و سربلند موفقیت و بهروزی تمامی دست اندر کاران و دلسوزان واقعی این ملت و کشور را از پیشگاه ایزد منان مسئلت دارم.