سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی باباپور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
مسعود ورشوساز – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

چکیده:

در این مقاله ابتدا مسئله کالیبراسیون در فتوگرامتری بردکوتاه مطرح شده و پارامترهای آن معرفی می گردند. سپس روشهای مختلف کالیبراسیون برای دوربین های غیرمتریک عنوان می گردد پارامترهای متععدی در کالیبراسیون دوربین های غیرمتریک وجود دارند که عبارتند از پارامترهای اعوجاجج شعاعی، اعوجاج مماسی و پارامترهای تغییر، در این مقاله به تاثیر این پارامترها در کالیبراسیون دوربین غیرمتریک Canon Pro 90 IS پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد دقت روش فتوگرامتری در تعیین مختصات نقاط با تاثیر پارامترهای کالیبراسیون افزایش قابل ملاحظه ای در حد ۰٫۲ میلیمتر داشته است.