سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم جواهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدعلی احمدی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی اهواز

چکیده:

گندم از جمله محصولات مهم و استراتژیک می باشد به طوری که غذای اصلی بیش از ۷۵ درصد از جمعیت جهان و ۷۰ درصد از انرژی مصرفی مردم ایران را تامین می کند . افزایش تولید کمی و کیفی برای گندم علاوه بر اصلاح ارقام پرمحصول نیازمند کاهش آلودگی های ناشی از عناصر آلاینده از جمله کادمیم ازطریق ایجاد تعادل درتغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک می باشد . تحقیقات انجام شده دردنیا حاکی ازایجاد کمبود یک یا چند عنصرغذائی کم مصرف در خاک ها ی آهکی جهان از جمله ایران می باشد . این کمبوددرمناطق خشک ونیمه خشک به شکل حادترنمایان می گردد . امروزه دردنیا ازارقامی با کود پذیری وقدرت جذب عناصرغذائی بالا تر به عنوان اصلی ترین روش پیشگیری ازکمبود عناصرغذائی استفاده می شود . به علاوه مصرف معقول ومناسب از کودهای شیمیائی و آلی نیز به عنوان راه حل های ثانوی برای مبارزه با کمبود عناصرغذائی ، ایجاد تعادل درتغذیه و کاهش آلودگی عناصرسنگین معرفی شده است . به دلیل مصرف بی رویه کودهای شیمیائی از جمله کودهای فسفره در چند دهه گذشته بدون کنترل و نظارت بر کادمیم آنها احتمال افزایش آلودگی خاک و مالامحصولات کشاورزی بیشترگردیده لذا اجرای طرح هائی برای کاهش آلودگی های ناشی ازعناصرآلاینده از جمله کادمیم درکنارافزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی به عنوان از اهداف محققین این رشته اعلام گردیده است .