سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

کوروش جعفرزاده – دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی مواد گروه خوردگی
تقی شهرابی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی مواد گروه خوردگی
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میرقاسم حسینی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه الکتروشیمی

چکیده:

خوردگی ناشی از سیلان شامل دو بخش الکتروشیمیایی و مکانیکی است دراین تحقیق نقش کلر و اکسیژن در بخش الکتروشیمیایی خوردگی تحت تاثیر سیلان الیاژ الومینیم – منیزیم AA5083-H321 که در ساخت شناورهای تندرو، زیردریایی ها، هاورکرافتها، سیستمهای نمک زدایی و … مورد استفاده قرار میگیرند مورد ارزیابی قرارگرفته است. بررسی های الکتروشیمیایی نمونه در سرعتهای سیلان ۰، ۲ ، ۵ ، ۷و ۱۰ متر برثانیه و درشرایط هوازدایی شده و نشده و همچنین درصدهای مختلف NaCl انجام گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش نرخ احیا اکسیژن در شرایط سیلان موجب افزایش دانسیته حفرات برروی سطح می شود.