سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد منصوری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشدگروه آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آب از مهمترین عوامل دوام حیات است. شروع و ادامه زندگی بشر و موجودات زنده با در اختیار داشتن منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب، ارتباط مستقیمی دارد. بدون آب تولید غذا ممکن نیست . امروزه با تغییرات شرایط اقلیمی و محدودیت شدن منابع آب شیرین و مهم تر از آن، با افزایش روز افزون جمعیت، مشکل کمبود آب در بیشتر مناطق کره خاکی مشهود است.این در حالی است که طی ۲۰ سال آینده این مشکل به صورت بسیار جدی در مناطق خشک و نیمه خشک نمود خواهد داشت. در تاریخ ایران از دیرباز نقش آب شناخته شده است. در ایران، سرانه آب تجدید شونده در ۴۰ سال گذشته از ۱۷۰۰۰ به ۱۹۹۰ متر مکعب در سال رسیده است. کوه ها با اینکه تنها ۱/۵ درصد سطح خشکی های زمین را پوشانیده اند، بیش از نیمی از آب شیرین ساکنان کره خاکی را تامین می کنند. با این وجود حفاظت زیست محیطی مناسبی در مورد انها انجام نشده است. اگر این روند ادامه یابد منابع آب سطحی و زیر زمینی درجهان و بخصوص مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران، با خطر جدی مواجه خواهند شد. در این مقاله پس از بررسی مشکلات کمبود آب، به نقش کوه ها به عنوان مهمترین منبع تامین آب اشاره شده و ویژگی های بارز کوهستان در این مورد توصیف گردیده است. سپس عوامل زیست محیطی تخریب محیط های کوهستانی با تاکید بر کوه های ایران، تشریح شده و راهکارهایی برایحفاظت کوه ها ارائه شده است.