سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق سازمان صنایع هوافضا
علی پیروی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی
فریده ذهبی – کارشناس ریاضی و آمار سازمان آموزش و پرورش خراسان

چکیده:

هر چند نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی سیستم های کامپیوتری و الکترونیکی بدیهی است، اما بررسی این مسئله به صورت کمی، جهت انتخاب قطعاتی که دارای حداقل قیمت و کیفیت مناسب باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله روش های سطح بندی کیفیت قطعات الکترونیکی و ارتباط ضریب کیفیت با این سطوح معرفی می شوند . سپس نتایج مدل سازی و تخمین قابلیت اطمینان سیستم کنترل پرواز نوعی هواپیما، در چندین حالت مختلف با تغییر سطح کیفیت قطعات آن، ارائه و بایکدیگر مقایسه خواهند شد . برای تعیین سطح کیفیت قطعات این سیستم، کلیه رویه های تدارک، اسناد خرید و مستندات فنی آنها بررسی شده اند . در انتها با توجه به نتایج حاصله یک پیشنهاد جهت تعیین سطح کیفیت قطعات الکترونیکی ارائه خواهد شد . برای دستیابی به این نتایج یک بسته نرم افزاری به زبان C تهیه گردید .
به کارگیری پیشنهادات و نتایج به دست آمده در این مقاله باعث بهینه سازی هزینه های طراحی، تولید و تعمیر و نگهداری سیستم های صنعتی و نظامی، و افزایش قابلیت اطمینان و آمادگی عملیاتی آنها در دوره بهره برداری خواهد شد