سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناهید محمد ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد_گروه طراحی پارچه و لباس
ابوالقاسم دادور – دانشگاه الزهرا تهران_گروه هنر
محمدرضا خجسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد_گروه طراحی پارچه و لباس
نوید خالصی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد_گروه طراحی پارچه و لباس

چکیده:

با توجه به موضوع پایان نامه نقوش پارچه ها و کلا صنعت پارچه بافی ایران در دوره مذکور مورد بررسی قرارگرفته است از انجا که این نقوش جنبه نمادین داشته و ریشه در تمدن کهن ایران دارد پیشینه این نمادها در سده های قبل از اسلام نیز مورد مطالعه قرارگرفتهاست نقش نمادین اندیشه ادمی را برمی انگیزد و انسان را به فراخنای تفکر بدون گفتار می کشاند بکاربردن نقوش نمادین این گنجینه با ارزش نیاکانمان در طراحی پارچه های ژاکارد می تواند موجبات غنای ذات هنری را فراهم سازد از بین این نقوش نماد سیمرغ درخت زندگی، دایره، چلیپا و مروارید انتخاب و در طراحی پارچه های ژاکارد هم بصورت عینی و هم انتزاعی به کاربرده شده اند با وجود اینکه در حال حاضر بکار بردن نقش پرنده بصورت عینی برروی پارچه های ژاکارد معمول نیست ولی خوشبختانه چند طرح به مرحله اجرا و حتی تولید هم رسیده است در بخش عملی اتودهای اولیه با دست و بقیه مراحل طراحی کارگرافیکی و بافت ریزی با نرم افزار انجام شده است.