سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس عباس زاده شهری – دانشجوی دوره دکترای تخصصی ژئوفیزیک – زلزله شناسی واحد علوم و تحقیقات-
محسن گودرزی – مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- فارغ التحصیل مهند
مهدی شیخ انصاری – دانشجوی دوره کارشناسی – مهندسی استخراج معدن – دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

نمودار صوتی همیشه همراه با اکتشافات لرزه ای برای اکتشاف نفت و گاز به کارب رده شده است . کاربرد
نمودار صوتی محدودیت های لرزه ای را ندارد و شامل موارد زیر می باشد:
– تعیین تخلخل و سنگ شناسی ( همراه با دیگر نمودارها یا بدون آنها ).
– تعیین خواص مکانیکی سازند که می توانند برای تخمین فشارهای شکستگی هیدرولیکی و ارزیابی مسائل
مخزن به کاربرده شوند.
– اندازه گیری میرایی انرژی صوتی برای ارزیابی شکستگی و نفوذ پذیری.
– ترکیب نمودارهای صوتی و دانسیته برای تولید آثار سنتز شده لرزه ای.
– ترکیب نمودار صوتی و نقشه برداری سنگها برای استاندارد و کالیبره کردن داده های لرزه ای سطحی با
داده های حاصل از نمودار چاه.