سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت قاسمی – استادیار گروه مهندسی هوافضا دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله به توصیف نتیجه یک آزمایش با یک موتور پیشرانه مایع آزمایشگاهی میپردازد . در یک موتور پیشرانه مایع، که در حالت دائمی کار می کند، به ندرت تغییر فشار به وجود می آید . در آزمایش با این موتور آزمایشگاهی، فشار متوسط محفظه احتراق به طور متناوب با فرکانس کم ( درحدود Hz ۴۳ ) ، ناشی از سیستم تغذیه سوخت و اکسید کننده، تغییر میکند . در همین هنگام دامنه نوسانات به شدت زیاد شده و ناپایداری اکوستیکی در مد مماسی ( با فرکانس زیاد ) شکل گرفته است . نتیجه آزمایش نشان میدهد که دامنه نوسان اکوستیکی با تغییرات دامنه نوسان فرکانس پایین تغییر میکند . طوری که در نیم پریود افزایشی، هنگامی که گرادیان فشار متوسط مثبت است، دامنه مولفه های امواج اکوستیکی افزایش یافته است و برعکس . این رفتار، چنانچه علت آن خوب درک شود، تائیدی است بر اینکه گرادیان فشار منفی می تواند در سرکوب نوسانات اکوستیکی نقش تعیین کننده ای داشته باشد .