سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صولت عطالو – کارشناس ارشد معدن مس سونگون اهر
عبدالمجید یعقوب پور – استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
محمود مهرپوتو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

کانسار مس انجرد در ۲۸ کیلومتری شمال غرب شهرستان اهر در شرق آبادی انجرد بین مختصات ۳۸ ۳۷ ۳۸ تا ۴۷ ۴۰۳۸ عرض شمالی و ۵۴ ۵۳ ۴۶ تا ۲۹ ۵۷ ۴۶ طول شرقی واقع است. در ادامه اکتشافات ژئوشیمیایی در کانسار با استفاده از اطلاعات چاه های حفاری، افق های تونل ها و نمونه های سطحی ردیف زون بندی قائم عناصر پس از محاسبه بارآوری خطی و ضریب تباین مشخص شد. عناصر Cu, Ni, Co به عنوان عناصر زیر کانساری و عناصر Ag, Pb, Zn به عنوان عناصر روکانساری تعیین و با استفاده از هاله های مرکب و نسبت آنها سطح فرسایش کانسار و وضعیت نهشته های احتمالی عمقی منطقه بررسی شد.