سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیلرضا طهماسبی – شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف – اداره آزمایشگاه ها
یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم – گروه زمین شناسی
مسعود لطف پور – دانشگاه شهید بهشتی – گروه زمین شناسی- دانشجوی دکتری

چکیده:

سازند الیکا در بخشهای وسیعی از ناحیه البرز رخنمون دارد. بخش زیرین این سازند با سن تریاس پیشین در یکپلاتفرم کربناته نوع رمپ و در شرایط طوفانی (storm dominated) نهشته شده است. رخساره های طوفانی (tempestites) بر اساس موقعیت آنها نسبت به خط. ساحلی به کمربندهای مختلف تقسیم شده است. ضخامت لایه هایطوفانی از لامینه های چند میلی متری مربوط به بخشهای انتهائی (distal) تا لایه های ضخیم نزدیک ببه ساحل (proximal) متغیر است. بر اساس شواهد موجود رخساره های طوفانی بخش زیرین سازند الیکا از نوع طوفانهای مناطق حار ای (Tropical) بوده است.