سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال
جعفر غیومیان – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
سیدجواد طباطبایی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
علی ارومیه ای – گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه استفاده از سدهای آب زیر زمینی به عنوان یک شیوه ذخیره آب در مناطق کم باران بسیار مورد توجه می باشند. در این مقاله منطقه کویری حاج علیقلی واقع در استان سمنان جهت تعیینمکانهای مناسب برای اخداق سدهای زیر زمینی مورد توجه قرار می گیرد. برای این منظور ویژگی های زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی، و هیدرولوژی منطقه از طریق بررسی عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی ، آمار هیدرولوژی و گزارشات موجود مورد بررسی قرار گرفته اند. با استفاده از اطلاعات فوق لایه های اطلاعاتی شامل خروجیها مناسب، شیب، فرسایش ، ویژگی های آبرفت و … تهیه گردید. لایه های اطلاعاتی و نتایج بررسی های میدانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تلفیق و مناطق مناسب و برای احداث سدهای آب زیر زمینی جهت بررسیهای تفصیلی اولویت بندی گردیدند.