سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید پورجعفری – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل ایرانیزاد – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مولائی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نانو ذرات نورتاب دارای خواص بسیار ویژه و قابل ملاحظه ای از جمله قابلیت تنظیم نوردهی با تغییر اندازه ذره را دارند. پهنای گاف انرژی نانو ذرات از حالت توده بزرگتر بوده و نور جذب شده در باند ظرفیت باعث برانگیختگی الکترون به باند هدایت می شود. نورگسیلی الکترون در بازگشت به حالت اولیه رخ می دهد که بسامد آن به گاف انرژی و به عبارت دیگر به اندازه نانو ذره بستگی دارد.
در این مقاله سعی می شود نتایج حاصل از تغییر اندازه نانو ذرات و دستیابی به نور تابی مطلوب و نیز تمامی بسامد های طیف الکترومغناطیسی مربوطه، مورد بررسی قرار گیرد.