سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر محرابی –
نادر پروین – استادیار، دانشکدة مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکب
مصطفی کتابچی – استادیار، دانشکدة مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکب
ابوذر ماپار – دانشجوی کارشناسی، دانشکدة مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعت

چکیده:

نقره که از بالاترین هدایت الکتریکی و حرارتی در بین فلزات برخورداراست، بیشترین استفاده را در گسترة وسیعی ازاتصالات دارد . همچنین دارا بودن مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون بسیارخوب یکی دیگر از دلایل استفادة آن به عنوان یک فلز اتصالی است . سختی و استحکام نقرة خالص برای استفاده در بسیاری از کاربردها کم است، بنابراین برای افزایش سختی و استحکام تحت آلیاژ سازی و کارسرد قرارمی گیرد .
در این پژوهش به منظور دستیابی به خواص مورد نیاز در صنعت برق، نوردپذیری آلیاژ نقره ۲۰-% نیکل ساخته شده به روش متالورژی پودر مورد بررسی قرار گرفت . با اعمال سیکل های مختلف نورد میتوان تخلخل آلیاژ پودری و تلورانس قطعات را کم کرد . آنیل برای از بین بردن آثار کار سرد و افزایش هدایت الکتریکی، دمای مناسب آنیل و میزان کرنش قابل اعمال در دماهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت . درنهایت سیکل بهینة نورد با مقایسه پروفیل سختی برای این آلیاژ استخراج شد .