سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جلوخوانیان – کارشناس ارشد دانشگاه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جلوخوانیان – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود سلیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی

چکیده:

فرآیند نورد پیچ و دنده مارپیچ، به دلیل کاهش زمان تولید، کیفیت بهتر قطعات و صرفه اقتصادی، حائزاهمیت است . در این مقاله، ابتدا به معرفی روشهای مختلف نورد پرداخته و سپس بر روی دنده مارپیچ خاصی طراحی قالب و بلنک انجام شده است . برای کنترل قطر بلنک و پیش بینی فرآیند، تحلیل دو بعدی با نرم افزار ANSYS صورت گرفته است . در این تحلیل از تقریب تقارن محوری استفاده شده است که نهایتا صحت این تقریب با درصد خطای کم تایید می شود .