سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحامد حسینی نسب – کارشناس ارشد بیومکانیک، مربی
فرزام فرهمند – دکتری بیومکانیک، دانشیار

چکیده:

در این مطالعه نوسازی فایبرهای کلاژن در بافت نرم دیسک بین مهره‌ای، تحت اثر محرک‌های مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل المان محدود غیرخطی از دیسک تهیه شده است. کلیه ساختارهای دیسک شامل حلقه فیبری و هسته، همچنین قسمتی از بافت های مجاور آن مدلسازی شده اند. در ابتدا،استحکام مکانیکی فایبرهای کلاژن در لایه های مختلف حلقه، یکسان فرض شده است. سپس با اعمال بارگذاری فیزیولوژیک، توزیع انرژی کرنشی در فایبرهای حلقه محاسبه شده است. طبق اصول نوسازی مکانیکی، فایبرهایی که انرژی کرنشی بیشتری را تحمل کنند ا زاستحکام بیشتری برخوردار خواهند بود. نتایج این مطالعه نشان می دهند که نحوه توزیع استحکام فایبرهای کلاژن در ساختار طبیعی دیسک بر عملکرد مکانیکی آن منطبق است.