سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مرتضی علاف نجیب – دانشجوی کارشناسی ار شد هیدرو ژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر اصغری مقدم – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
غلامرضا لشکری پور – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دشت مرند از نظر فعالیت های کشاورزی و تراکم جمعیت از اهمیت زیادی برخوردار است و آب مصرفی آنها عمدتاً سفره های آب زیرزمینی این دشت تأمین می شود. بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی منطقه باعث افت شدید سطح آب و تغییرات کیفیت آب زیرزمینی را باعث شده است. هدف از این مطالعه بررسی نوسانات سطح آب و تأثیر احتمالی آن در کیفیت آب زیرزمینی آین منطقه می باشد. در این بررسی اطلاعات حاصل از بازدیدهای صحرایی، داده های سطح آب برای دوره های کم آبی و پرآبی از سال ۱۳۶۲ الی ۱۳۷۹ و نتایج آنالیز شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و هیدروگراف واحد ۱۸ ساله نوسانات سطح آب زیرزمینی و تغییرات کیفیت آب برای سالهای ۶۹ و ۷۹ مورد بررسی قرار گرفته است.