سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمنصور قاضی زاهدی – مرکز تحقیقات نیرو
نریمان تقوی – شرکت توانیر

چکیده:

نوسان توان در شبکه یکی از مسائل مهم بوده و باید به آن توجه نمود. وجود این پدیده در شبکه می تواند رله های دیستانس را به عملکرد غیر ضروری هدایت کنمد و باعث قطع خطوط گردد و پایداری شبکه را به خطر اندازد. در این مقالهنوسان توان شرح داده شده و در شبکه ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت موجود ایران مطالعه گردیده و نقاطی که نوسان توان وجود داردشناسایی شده و راه حلهای مناسب ارائه گردیده است تا بتوان از قطع خطوط در اثر این پدیده جلوگیری بعمل آورد و در نتیجه شبکه ای پایدار و مطمئن در اختیار داشت. راه حل های مربوط شامل تنظیم رله های نوسان توان و در صورت لزوم پیشنهاد نواحی مختلف رله های دستانس و یا بلوکه نمودن نواحی مختلف این رله ها و یا تعویض بعضی از تجهیزات از قبیل ترانسفورماتور جریان و غیره می گردد.