سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا یاری اردکول – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
احمدرضا قاسمی – مربی مرکز مطالعات اقلیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش میزان نوسان های بارش پاییزه و تاثیر پذیری آن از پدیده النینو نوسانات جنوبی ENSO در ۱۲ ایستگاه استان خراسان و در دوره آماری ۱۹۹۹-۱۹۶۵ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فازهای گرم (النینو) و فاز سرد (لانینا) این پدیده مشخص گردید و نوسان های بارش دراین دو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه وقوع فاز گرم همراه با افزایش قابل ملاحظه بارش پاییزه در ایستگاه های مورد مطالعه می باشد. این افزایش بین ۵% تا ۸۰% متغیر است. در هنگام وقوع فاز سرد ENSO تمام ایستگاه ها (بجز طبس) با کاهش بارش پاییزه مواجه بودند و این کاهش بین ۵۰% در ایستگاه قاین تا حدود ۱۵% در ایستگاه مشهد برآورد گردید.