سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید خدابخش – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
الهه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علی ماهفروزی – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی استان مازندران
بهروز رفیعی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

رودخانه نکارود از شاهکوه البرز در گرگان سرچشمه می گیرد و مساحت حوضه آبریز آن حدود ١٩٢٢ کیلومتر مربع است. این رودخانه در بالارود به صورت بریده بریده تا مآندری است و در پایین رود به صورت مآندری تا به طور نوعی کانال مستقیم است. تعداد و توزیع سدهای درون کانال همراه با تغییر سیستم رودخانه به سوی پایین رود کاسته شده و به سدهای نقطه ای تغییر می کند. پیچش آن به طور محلی از ۱/۱۰ تا ۲/۴۴ قبلاز ملحق شدن به دریای خزر می باشد. نکارود شاخه های فرعی متعددی در بخش میانی رود دارد. شکل کانال ازعریض و کم عمق (متوسط عرض به عمق ٥٠ ) در بالارود به باریک و عمیق (متوسط عرض به عمق ۳/۶) در پایینرود تغییر می کند. آنالیز اندازه ذرات کاهش مشخص اندازه ذرات را به سمت پایین رود نشان می دهد. رسوبات
پرکننده کانال در بیشتر بخش های بالارود شامل ماسه متوسط تا پبل می شود. جورشدگی از خیلی بد جورشده تا متوسط جورشده از بالارود به پایین رود تغییر می کند. مهم ترین عوامل موثر بر تغییرات بافتی رسوبات و نوع رودخانه در این منطقه تغییر شیب و اثر سنگ منشأ می باشد.