سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – دکتری زمین شناسی نفت، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمر
خسرو حیدری – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، مناطق نفتخیز جنوب
باقر روشندل – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

میدان نفتی بینک در مجاورت خلیج فارس و در ٢٢ کیلومتری شمال غرب بندر گناوه واقع شده است. بطور کلی بررسی فرایند دولومیتی شدن می تواند در ارزیابی کیفیت مخزنی میادین نفتی و برنامه ریزی توسعه میادین با اهمیت باشد. لذا در مطالعه کنونی بیش از ١٢٠٠ عدد مقطع نازک میکروسکوپی از ١٠ حلقه چاه به همراه بیش از ٥٠٠ متر مغزه حفاری شده از ٥ حلقه چاه مخزن بنگستان میدان نفتی بینک مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی دقیق، نمونه هایی را جهت مطالعه با میکروسکوپ الکترونی آماده کرده و علاوه بر تصویر برداری،SEM آنالیز عنصری XRFآنها نیزبه عمل آمد. این مطالعه روشن ساخت که فرایند دولومیتی شدن یک فرایند غالب دیاژنتیکی در کل مخزن بنگستان بوده و چندین نوع دولومیت در آن تشکیل شده است که معمولترین آنها دولومیت های زین اسبی یاSaddleمی باشد.بررسی عنصری دولومیت ها ی زین اسبی، که شاخص محیط دیاژنتیکی دفنی می باشند نتایج جالب توجهی را در پی داشت از جمله اینکه عمل دولومیتی شدن در این میدان به صورت پرکننده حفرات وجانشینی، کربنات کلسیم صورت گرفته است و مراحل متعددی در انجام پدیده طی شده است. از میان مدل های ارائه شده برای دولومیتی شدن محتمل ترین مدل برای این میدان، مدل چرخش حرارتی می باشد. همراهی برش های کربناتی با زمینه دولومیتی شده در بالای بخش دولومیتی حکایت از جنبه تکتونیکی بودن آنها دارد. همچنین توزیع آنها در زون های آب ونفت مخزن بنگستان نشان دهنده همزمانی تشکیل آنها با فرایند تجمع هیدروکربن می باشد. مقایسه بخش های دولومیتی شده با زون های تولیدی در چاه های مختلف نشان از عملکرد بسیار مثبت این پدیده در بهره دهی و افزایش کیفیت مخزنی دارد.