سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – زلزله ، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زل
محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

قاب های با مهاربندی برون محور از جمله سیستم های مقاوم سازه ای محسوب میشوند که باداشتن شکل پذیری و سختی مناسب رفتار مطلوبی را از خود ارائه می دهند. اساسی ترین معیار راحی اینگونه قاب ها جاری شدن فقط تیر پیوند می باشد و دیگر اعضا بایستی در حالت الاستیک باقی بمانند. با توجه به اینکه طول تیر پیوند عامل مهمی در رفتار قاب های برون محور می باشد، در این پژوهش روند تشکیل مفاصل پلاستیک در ۴۲ قاب برون محور گوناگون اعم از قاب های با تیر پیوند ثابت و متغیر و طی تعداد زیادی تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق نتایج به دست آمده، مشاهده می شود که در قاب های دارای تیر پیوند باطول ثابت، مفاصل پلاستیک خمشی و در قاب های دارای تیر پیوند با طول متغیر، مفاصل خمشی و برشی همزمان تشکیل می گردد. نامنظمی در روند تشکیل مفاصل پلاستیک با افزایش ارتفاع و تاثیر بکارگیری مولفه قائم زمین لرزه در افزایش مفاصل پلاستیک در پای ستون ها، از دیگر نتایج این پژوهش می باشد.