سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ربیعی –
اشرف مختاری –

چکیده:

این پژوهش به بررسی نگرش دانشجویان به روانشناسی و روانشناسان می پردازد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد در نیمسال دوم تحصیلی ۸۵-۸۴ بوده و نمونه ۱۴۱ دانشجوی زن و مرد می باشد که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، نگرش سنج محقق ساخته ۳ سوالی است. بعضی از یافته های پژوهش عبارتند از : ۱- %۴۵ افراد معتقدند که روانشناسان کمک زیادی به افراد می کنند. ۲- ۱۲% معتقدند روانشناسان فقط با افراد روانی سر و کار دارند. ۳- ۲۴% ا فراد معتقدند که کسانی که مشکلات عجیب و غریب دارند به روانشناسان مراجعه می کنند. ۴- ۵۴% افراد مشکلاتی دارند که مایلند با یک روانشناس در میان بگذارند و ۵- ۶۸% افراد احساس خوبی نسبت به روانشناسان دارند . به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش پاسخ دهندگان به روانشناسی و روانشناسان مثبت می باشد.