سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زبیده جزایری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روانشنا

چکیده:

سلامت جسم و روان انسان وابسته به عوامل متعددی است که از میان انها رجوع به موقع نزد پزشک و تعامل بدون رودربایستی میان بیمار و دکتر به منظور تشریح بیماری امری حیاتی است علی رغم سودمندی که طبیب برای حفظ سلامت انسان دارد بسیاری از زنان بهدلایل متعدد فرهنگی، مذهبی و کمبود متخصص زن از رجوع به موقع نزد پزشک خودداری می نمایند بنظر می رسد که زنان از تعامل با پزشک مرد تنش روان شناختی قابل ملاحظه ای دریافت م یکنند و به این خاطر پزشک را در جریان سیر کامل بیماری خود قرار نمی دهند بدین لحاظ بیماری برای زنان بویژه دختران مجرد و مقید به اصول دینی مشکلات خاصی را ایجاد می کند موضوع طرح انطباق و جداسازی بیمارستانهای زنانه و مردانه درصورتی که مشکلات اجرایی متعدد و اجتناب ناپذیری به بار نیاورد می توند سطح دلمشغولی زنان را نسبت به بیماریهای خاص کاهش دهد