سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمودی – مربی گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
هومان لیاقتی – استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید ب

چکیده:

کشاورزی ارگانیک رهیافتی است در جهت تولید غذای پاک و سالم . در این شیوه تولید، کاربرد هر گونه مواد شیمیایی صنعتی از قبیل سموم، کود شیمیایی، هورمون ها، آنتی بیوتیک ها و غیره بسیار محدود است . و نیز کشاورزی ارگانیک تنها نظام کشاورزی است که دارای استاندارد است و تمامی فرایند تولید باید بر طبق ضوابط و استانداردهای مورد تأیید جوامع بین المللی صورت پذیرد . حقایق و آمارهای دنیای کشاورزی ارگانیک حاکی از آن است که تداوم در بخش کشاورزی ارگانیک در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است . سوخت این رشد پویا غالباً تقاضای مصرف کنندگان است . و این تقاضا به دلائل و انگیزه های مختلف از جمله نگرانی های بهداشتی در مورد وجود بقایای مواد شیمیایی از قبیل سموم و آفت کش ها در محصولات رایج رو به افزایش است . شناخت ویژگی های مصرف کنندگان محصولات ارگانیک، انگیزه ها و نگرش مصرف کنندگان به این محصولات و نیز عوامل مؤثر بر افزایش مصرف این محصولات برای توسعه بیشتر کشاورزی ارگانیک بسیار مهم و ضروری است . هدف مقاله بررسی گرایش و نگرش مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک و پاک است .