سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مظاهر صفدریان – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
غلامرضا رهبر – ا عضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

آموزگاران به عنوان پیشگامان تعلیم و تربیت افراد هر جامعه نقش مهمی در تحولات اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی وسیاسی آن جامعه دارند .بنابراین افزایش سطح آگاهی های فردی آنها از طریق آموزش های کاربردی آبخیزداری به سبب نقش تاثیر گذار آنها، می تواند سبب توسعه فرهنگ حفظ، احیاء و بهره برداری صحیح از منابع آبخیز ها، در جامعه گردد.در این پژوهش توصیفی نگرش ومیزان آگاهی زیست محیطی دبیران حرفه و فن استان فارس به عنوان یکی ازگرو های اجتماعی اثر گذار، با استفاده از پرسشنامه بررسی شد .نتایج نشان دادکه اگرچه درصد قابل توجهی۸۷/۷% از افراد نمونه در طول تحصیلات عالی خود ( مقطع کاردانی ) اصول کشاورزی را فرا می گیرند، اما فقط ۱۰/۸ و۵۵/۴ درصد آنها مطالب ناقصی در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست فرا گرفته اند.همچنین نه تنها میزان اطلاعات بیشترآنها از ۲۵ واژه منابع طبیعی،آبخیزداری و محیط زیست در حد کم تا متوسط است، بلکه از برخی واژه ها هیچ شناختی ندارند.علی رغم این موضوع ۹۰/۸ درصد زنان و ۸۶/۱ درصد مردان مورد بررسی به فراگیری اصول آبخیزداری، منابع طبیعی و محیط زیست علاقه نشان می دهند و اعتقاد دارند که نقش منابع طبیعی بر اقتصاد جامعه قابل توجهاست.همچنین جنسیت و سابقه کار از نظر آماری در پاسخ ها تاثیری ندارد .نتایج بیانگر آن است که برخلاف انتظاردربرنامه ی آموزشی تربیت دبیران به مسائل آبخیزداری، منابع طبیعی و محیط زیست کمتر توجه می شود.