سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید کریمی – فارغ التحصیل رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات ع
محمد چیذری – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
جمال قوسی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

خاک یکی از منابع مهم و اساسی است که نقش مهمی را در تأمین و تهیه احتیاجات و نیازهای اولیه و ضروری انسان، بالاخص غذا و الی اف و چوب ایفا می کند، در حالیکه خاک که این منابع تجدید شونده (غذا و الیاف) را تولید می کند، خود چنان به کندی تشکیل می شود که عملا یک منبع غیر ق ابل تجدید محسوب می گردد. با این حال سالیانه میلیونها هکتار زمین زراعی در جهان به علت عدم مدیریت مناسب، استفاده از روش های زراعی نامناسب، چرای بیش از حد و غیره در اثر فرسایش و تباهی از بین می رود. بنابر آمار و اطلاعات موجود، آسیا بیشتر از هر قاره دیگری از مسئله فرسایش خاک رنج میبرد و در میان کشورهای آسیایی، ایران دارای میزان فرسایش بسیار بالایی می باشد. فرسایش خاک علاوه بر خسارات زیست محیطی و اقتصادی، باعث زیانهای اجتماعی و سیاسی سنگینی نیز می شود (نظیر افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و وابستگی بیشتر ک شور به واردات محصولات غذایی و مواد چوبی )، بنابراین فرسایش خاک توسعه، استقلال، خودکفایی و خوداتکایی کشورمان را تهدید می کند . بطور کل ی خاک نقش عمده ای را در توسعه پایدار ایفا می کنند و بهره برداری مناسب و درست از این منبع و حفاظت و کنترل فرسایش آن، کمک زیادی به ثبات، قدرت، رفاه، امنیت و پایداری جوامع می نماید. این امر مستلزم آن است که کشاورزان نگرش مثبت و آگاهی مناسبی نسبت به حفاظت خاک داشته و اطلاعات لازم در این زمینه را از منابع مختلف کسب نماید . هدف کل ی این مطالعه هم بررسی آگاهی و نگرش کشاورزان و همچنین منا بع اطلاعاتی آنها در زمینه حفاظت خاک و کنترل فرسایش آن می باشد . مهمترین اهداف اختصاصی تحقیق عبارتند از بررس ی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل فرسایش خاک ، بررسی نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت خاک ، تعیین مهمترین منابع اطلاعاتی کشاورزان در زمینه حفاظت خاک، بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای فردی کشاورزان با نگرش آنان نسبت به حفاظت خاک.