سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهران مشایخی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و دانشجوی
محمد کاظمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

تعیین نیاز آبی گیاهان کشت شده در اراضی ایستگاه های آبخوانداری از اساسی ترین تحقیقات برای حفظ و تداوم جنگل های دست کاشت می باشد. به خصوص در مناطق خشک جنوبی کشور که تناوب نامنظم دوره های سیل و خشکسالی مشکلات فراوانی را برای حفظ و نگهداری این جنگل هاایجاد نموده است. در این بررسی از آمار و اطلاعات طولانی مدت ایستگاه هواشناسی تربت حیدریه و کاشمر و فرمول پنمن مانتیس برای تعیین نیاز ابی (برنامه کامپیوتری CROPWAT) 8 گونه غیر مثمر کشت شده در ایستگاه آبخوانداریکاشمر در طول دوره آبیاری ۱۵ روزه استفاده گردیده است. گونه های کشت شده و تراکم کشت آب ها به چهار گروه تقسیم شدند. آب مورد نیاز آبیاری برای چهارگروه از گونه های کشت شده موجود به ترتیب ۸۷۴/۱۲، ۵۹۸/۴۱، ۶۷۲/۳۸ و ۵۶۳/۲۵ میلیمتر در سال براورد گردید که در بالا بردن کیفیت و مدیریت نگهداری این جنگل ها بسیار مفید خواهد بود و همچنین می تواند در برنامه های اینده توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد.