سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال برخورداری – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام هرمزگان
احمد نجفی ایگدیر – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام آذربایجان غربی

چکیده:

تعیین نیاز آبی گیاهان کشت شده در اراضی ایستگاه های آبخوانداری از اساسی ترین تحقیقات برای حفظ و تداوم جنگلهای دست کاشت می باشد. بخصوص در مناطق خشک جنوبی کشور که تناوب نامنظم دوره های سیل و خشکسالی مشکلات فراوانی را برای حفظ و نگهداری این جنگلها ایجاد نموده است. در این بررسی از امار و اطلاعات طولانی مدت ایستگاه هواشناسی طاشکوئیه و فرمول پنمن مانتیس برای تعیین نیاز آبی (برنامه کامپیوتری CROPWAT) 5 گونه غیر مثمر کشت شده در ایستگاه آبخوانداری سرچاهان در طول دوره آبیاری ۱۵ روزه استفاده گردیده است. گونه های کشت شده و تراکم کشت آنها به چهار گروه تقسیم شدند. آب مورد نیاز آبیاری برای چهارگروه از گونه های کشت شده موجود به ترتیب ۹۶۷/۵۱، ۶۸۸/۴۱، ۷۸۹/۳۸ و ۶۰۳/۶۴ میلیمتر درسال برآورد گردید که در بالا برن کیفیت و مدیریت نگهداری این جنلگها بسیار مفید خواهد بود و همچنین می تواند در برنامه های آینده توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد.