سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار، گروه مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلا
هومن شاهوردی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزا

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون انجام سفرهای هوایی در جابه جایی مسافر و کالا به دلیل رشد و توسعه اقتصادی از یک طرف و در نظ ر گرفتن فاکتورهای اقتصادی در کاهش هزینه های این جابه جایی از طرف دیگر، لازم است به بررسی نیاز جهان (به طور عام) و از جمله کشور ایران (به طورخا ص) به هواپیماهای توربوجت و توربوپراپ منطقه ای در یک بازه زمانی بیست ساله پرداخته شود تا راهکارهای بعدی در ارتباط با مباحث مربوط به تهیه هواپیماها و حتی مواردی نظیر طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک توربوپراپ و به دنبال آن جت منطقه ای در کشور فراهم شود. با افزایش روند روبه رشد مسافرت های هوایی(از جمله سفرهای منطقه ای و کوتاه مدت) در سالهای اخیر، می توان انتظا ر داشت که در بیست سال آینده تقاضا برای سفرهای هوایی رشد محسوسی داشته باشد و ناوگان هوایی جهان نیز باید پاسخگوی این نیاز باشد در حال حاضر رقابت شدیدی بین شرکتهای مختلف هواپیم اساز برای ورود به میدان جت های منطق های در جریان است که در این میان. سرمایه گذاری کشورهای جهان از جمله کشور روسیه برای ساخت و تولید جت های منطق های می تواند نوید بخش آیند های روش برای استفاده بیش از پیش این نوع از هواپیماها در ناوگان هوایی جهان باشد. با توجه به انواع تحریم های اعمال شده از سوی دولتها ی غربی بر علیه کشور ایران در زمینه صنعت هواپیمائی از یک طرف و روابط نستاً خوب و رو به رشد ایران با کشور روسیه از طرف دیگر، در این تحقیق بر روی معرفی جت های منطقه ای جدید و در حال ساخت کشور روسیه(پروژه های RRJ) تأکید بیشتری صورت پذیرفته است همچنین با توجه به نیاز روزافزون کشور به جابجائی بار و مسافر، هواپیمای توربوپرپ ایران ۱۴۰ بعنوان راهکار کوتاه مدت برا ی رفع این نیاز نیز بررسی شده است.