سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان و پژوهشگر فوق دکترای سازه دانشگاه تربیت مدرس
روح الله جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به زلزله های اتفاق افتاده در سراسر دنیا و نمایان شدن ضعف طراحی لرزه ای بر اساس نیرو، روشهای جدید برای ارزیابی نیازهای لرزه ای از قبیل روش تغییر مکان، روش انرژی و همچنین روش طراحی بر اساس عملکرد در حال گسترش می باشد. بنابراین در این تحقیق به بررسی نیاز طیفی تغییر مکان ارتجاعی و ارتباط آن با شدت زمین لرزه، فاصله سازه تا محل وقوع زمین لرزه و نوع خاک برای سیستم های یک درجه آزادی (SODE) کهتحتمجموعه ای از زمین لرزه های قوی قرار گرفته اند پرداخته شده است. ضمنا طیفهای مکان طرح با یک نمودار دو خطی در پریود صفر تا ۴ ثانیه تهیه شده و به منظور رازیابی اطمینان طیف های تغییر مکان طرح، طیف های تغییر مکان احتمالی با توجه به سطوح مختلفی از احتمال انجام گرفته است.