سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین شریعت – استاد، دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی مواد
سید ابوالقاسم دهقان – استادیار، دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی مواد
مهدی کریمی زارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی مواد

چکیده:

فرآیند نیتروژن – کربن دهی پلاسمایی در محیط الکترولیتی ) ) PEN/C دارای دو مشخصه اصلی ، الکترولیز محیط مایع بوسیله اعمال پتانسیل های الکتریکی مختلف بین قطعه کار و الکترود دیگر و همچنین تولید یک تخلیه الکتریکی در نزدیک سطح قطعه کار می باشد . در فرآیند PEN/C ، الکترولیت شامل یک ترکیب آلی نیتروژن – کربن دار می باشد که در محیط گازی یونیزه شده یا پلاسمایی در اطراف قطعه ، اجزاء یونی شامل نیتروژن وکربن تولید شده و سطح نمونه را تحت بمباران قرار داده و با نفوذ بسیار سریع لایه های سطحی و نفوذی را تشکیل می دهند . در این پژوهش عملیات PEN/C بر روی فولاد٤١٤٠ AISI انجام و میکروساختار و خواص سایشی نمونه های نیتروژن – کربن دهی شده مورد مطالعه قرار گرفت ، همچنین چگونگی تغییرات جریان با اعمال ولتاژهای مختلف و ارتباط آن با دمای نمونه بررسی شد . نتایج نشان داد که لایه فرم گرفته روی سطح در ولتاژ ٢٢٠ ولت شامل کاربو نیتریدهای ε و ´ γ ولت لایه سفید فقط شامل فاز کاربو نیترید ٢٤٠ میباشد اما در ولتاژε میباشد همچنین خواص سایشی و سختی نمونه ها بطور قابل توجهی افزایش یافتند .