سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذرمیدخت آذری – کارشناس آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
مرتضی شهبازی مقدم – دانشیار گروه فیزیک دانشگاه تهران
مهرعلی همتی نژاد – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی نیروها و گشتاورهای ایجاد شده در مفاصل در مراحل مختلف حرکت وار و بطور غیر مستقیم می باشد. و از طریق روابط ساده بیومکانیکی محاسبه می شوند. این تحقیق بر روی ۱۵ آزمودنی پسر با میانگین سنی ۲ ± ۱۱ انجام شده است و هر یک از آزمودنی ها پس از طی مسیری به عنوان دورخیز حرکت پیچ و سپس حرکت وارو را اجرا می کردند. ترکیب فوق سه بار توسط هر یک از آزمودنی ها اجرا می گردید و اجراها توسط یک دوربین ویدئویی ۲۵ HZ فیلمبرداری شد. به این ترتیب از طریق سینماتیک دو بعدی و تجزیه و تحلیل بیومکانیکی، پارامترهای مکانیکی با ارزشی به دست آمده است که با نتایج به دست آمده توسط سیستم های گران قیمت تجزیه و تحلیل سه بعدی و صفحه نیرو مطابق می باشد.