سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد زمان کبیری – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر ابریشم فروشان – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تمامی آیین نامه های دنیا هرچند سال یکبار مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد و در نتیجه آن نیرو های جانبی زلزله و محدودیت تغییرشکل ساختمان تغییر می یابند. در این مقاله نیروهای جانبی زلزله و برش پایه ویرایشهای اول ، دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران مورد بررسی قرار می گیرد و از نتایج آن برای تعیین مقرون به صرفه ترین سیستمهای مقاوم فولادی و انجام ارزیابی لرزه ای و کنترل ضرورت مقاوم سازی سازه ها استفاده می کنیم. از ن تایج حاصله از مقایسه مجموع نیروهای جانبی زلزله در ویرایش اول ملاحظه می شود که نیروهای جانبی زلزله برای طراحی در سیستم مهاربندی (به خصوص مهاربندی هم محور ) نسبت به سیستم های قاب خمشی فولادی(معمولی و متوسط ) و قاب بتنی (معمولی و متوسط ) کمتر بوده و استفاده از آن اقتصادی تر می باشد در صورتیکه در ویرایش دوم استاندارد ۲۸۰۰ نیروهای جانبی زلزله برای طراحی به ترتیب در قاب خمشی بتنی متوسط و مهاربندی برون محور کمتر از قاب خمشی فولادی و قاب مهاربندی هم محور می باشد. این مطالعه تعیین مقادیر نیروهای جانبی زلزله براساس ویرایشهای متفاوت استاندارد ۲۸۰۰ را محقق می کند . نتیجه این مطالعه ما را برای تصمیم گیری در مقاوم سازی سازه های با اهمیت خیلی زیاد ، زیاد و متوسط برای عملکرد کاربردی آیین نامه هدایت می کند . در نتیجه، برای ارزیابی لرزه ای و ضرورت مقاوم سازی ساختمانها یکمطالعه دقیق باید انجام گردد.