سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد چاووشی – استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده:

هدف از این مطالعه دستیابی به یک مدل ریاضی برای محاسبه نیروی بین سیم و لیگاچور الاستومری در حرکتلغزشی دندان می باشد. با استفاده از این مدل ساده ریاضی می توان اصطکاک را از زوایای مختلف هم از نظر کیفی و هم کمی تحلیل نمود. در اثر کشش لیگاچور نیرویی فشاری بین سطوح تماس لیگاچور و سیم ارتودنسی ایجاد می شود. در اثر اعمال این نیروی فشاری سیم ارتودنسی به براکت فشرده خواهد شد. از اینرو هنگام دندان، نیروی اصطکاک بین این دو سطوح ایجاد می گردد. رابطه مستقیمی بین نیروی کششی لیگاچور و نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم و همچنین سیم و براکت وجود دارد. از این مدل می توان رابطه بین نیروی اصطکاک با جنس، ضریب الاستیسیته، ابعاد و تغییر طول لیگاچور و همچنین ابعاد براکت، قطر و جنس سیم ارتودنسی مشخص نمود.