سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سکینه تنهایی نمرو – کارشناس ارشد سازه مهندسین مشاور فراز آب
مجید برقیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

یک برج مهار شده شامل یک دکل است که با کابلهای مهاری پیش تنیده به طور جانبی نگه داشته می شود. در این مطالعه، تغییرات نیروهای محوری اعضای دکل شامل پایه ها، افقی ةا، قطری ها و مقاطع آنها در ارتفاع بررسی می شود. تحقیق با تحلیل سه برج که در معرض ترکیب بارهای مرده و باد است، با استفاده از برنامه کامپیوتری FINELE انجام می گیرد. در تحلیل، از اعضای خرپایی سه بعدی برای مدل سازی دکل استفاده شده و مهارها نیز با اجزای کابلی غیر خطی مدلسازی می شوند. نتایج تحلیل و طراحی نشان می دهند که نیروهای اعضای قائم با افزایش ارتفاع به میزان قابل توجهی تغییر می کنند لذا سطح مقطع پایه ها با افزایش ارتفاع می توانند کاهش یابند. همچنین تغییرات نیروهای محوری ماکزیمم اعضای افقی و قطری دهانه ها در ارتفاع چندان زیاد نبوده و می توان از تغییر مقطع آنها در ارتفاع صرفنظر نمود.