سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
ناهید پوررضا – گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین حیدری فرد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

میدان بی بی حکیمه در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرق اهواز و در ۳۰ کیلومتری شهر گچساران واقع شده است. نفت حاصله از این میدان مربوط به مخازن آسماری و بنگستان می باشد. جهت اندازه گیری نیکل و وانادیوم نفت خام از ۱۲ چاه مخزن آسماری و ۲ چاه بنگستان جمعا ۱۴ نمونه انتخاب شده، بوسیله کوره الکتریکی خاکستر و با اسید هضم و به صورت محلول آماده گردید. عناصر نیکل ووانادیوم آن بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.
مطالعات انجام یافته بر روی بیومارکرهای سازند کژدمی و نفت مخزن آسماری، سازند کژدمی را بعنوان سنگ منشا برای نفت مخزن آسماری معرفی می نماید. از طرفی وجود فلزاتی همانند نیکل و وانادیوم که در ساختمان پرفیرینها قرار دارند و در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند نظریه یکسان بودن منشا این دو مخزن را تایید می نمایند. همچنین محیط ته نشست مواد آلی اولیه تولید کننده این مخازن را غیر اکسیدان، احیائی و متعلق به کربناتهای دریایی تعیین می نماید.