سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهران برغشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق
عباس شولائی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

سیستم های برق صنعتی در سالهای اخیر، رشد قابل توجهی در استفاده از مبدلها داشته اند . بیشتر این مبدلها، تریستورها و دیودها را به شکل پل شش پالسه و یا دوازده پالسه مورد استفاده قرار می دهند . هر چند شکل موجهای این مبدلها پریودیک هستند، ولی دارای اعوجاج قابل تفکیک به مجموع یک موج سینوسی پایه و یک سری از مکملهای هارمونیکی که فرکانس آنها مضارب صحیحی از فرکانس سینوسی پایه هستند، می باشد، که می تواند آثار زیانباری برای خود شبکه قدرت و همچنین شبکه های مخابراتی مجاور داشته باشند . [۱]
در این مقاله در ابتدا به شرح اجمالی هارمونیکهای تولیدی توسط مبدلها، چه در طرف جریان مستقیم و چه در طرف جریانمتناوب، اعم از هارمونیکهای مشخص ۱ و نامشخص ۲ در شرایط تعادل و عدم تعادل پرداخته می شود و سپس بطور مبسوط روش حذف هارمونیکهای موجود در سمت AC و بطور اختصار، نحوه حذف هارمونیکهای طرف DC با استفاده از
فیلترهای پسیو ۳ پرداخته می شود . همچنین در پایان نیز نتایج شبیه سازی کامپیوتری و نتیجه گیری از بحث های انجام شده نیز ارائه خواهد شد .