سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گیورگ باباملک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله نمونه ای از مبدلهای قدرت مورد استفاده در کارخانه های آلومینیوم سازی و همچنین خطوط و تجهیزات رابط آن به شبکه توسط برنامهEMTP شبیه سازی شده است . بکمک این شبیه سازی شکل موج جریان غیر سینوسی کشیده شده از شبکه بدست آمده و هار مونیکهای آن بکمک (Fast Fourier Transformation) FFT مشخص شده است . همچنین در مورد اثرات نامطلوب هارمونیکها در تجهیزات شبکه و توان اضافیناشی از اغتشاش بوجود آمده بحث شده است . در انتها در جهت حذف اثر اغتشاشات ناشی از کارکرد مبدلهای قدرت کارخانجات آلومینیوم سازی بر شبکه بحث و نتیجه گیری شده است .