سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد طورچی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا عباسلو – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کانسار مس سرکوه در کمربند آتشفشانی پلوتونیک ارومیه-دختر و کمربند دهج-ساردوییه (تقسیمات زمین شناسی کرمان) قرار گرفته است. در این منطقه کمپلکس آتشفشانی -رسوبی ائوسن شامل آندزیت-بازالت، بازالت، بازالت،توف های برشی و برشهای آذرآواری است. در طی فاز پلوتونیک الیگو-میوسن، توده های نیمه عمیق با ترکیب گرانودیوریتی و کوارتز دیوریتی در مجموعه آتشفشانی-رسوبی ائوسن جایگزین شده است. سپس همه ی این سنگ ها توسط دایک هایی با ترکیب گرانودیوریتی و داسیتی قطع شده است. نفوذ توده نیمه عمیق و فعالیت سیال های گرمابی حاصل از آن سبب ایجاد هاله های دگرسانی در توده نفوذی و کمپلکس آتشفشانی گردیده است. از نظر کانه سازی در توده نفوذی کانه سازی پیریت به طور وسیع، کلکوپیریت، مگنتیت، تتراهدریت، تنانتیت، بورنیت، گوتیت، کلکوسیت، مالاکیت و آزوریت و در کمپلکس آتشفشانی-رسوبی کانه سازی پیریت، گالن و اسفالریت دیده می شود.