سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یعقوب پور – دانشگاه تربیت معلم تهران
عطالو – دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی)

چکیده:

کانسار مس انجرد بین مختصات ً۵۴ َ۵۳ ۴۶ درجه سانتی گراد الی ً۲۹ َ۵۷ ۴۶ درجه سانتی گراد طول شرقی و ً۳۸ َ۳۷ ۳۸ درجه سانتی گراد الی ً۴۷ َ۴۰ ۳۸ درجه سانتی گراد عرض شمالی در شرق آبادی انجرد به فاصله ۲۸ کیلومتری شمال شهرستان اهردر آذربایجان شرقی می باشد.
کانسار در منتی الیه غربی کوهستان شیور در دامنه قاپان داغ با ارتفاع ۲۵۶۲ متر قرار گرفته است. کانه سازی در منطقه عمدتا در دو محل بنام دره علی جواد و دره معدن شکل گرفته است. کارهای قبلی در دره معدن بودن و فعالیت بهره بردرای به سال ۱۳۸۶ توسط انگلیسی ها (به سرپرستی سراچ لیندسی بیتون) و د سال ۱۸۳۷ توسط اسکاتلندیها (به سرپرستی رابرتسون) بر می گردد.
کانسار انجرد در گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته و گزارشهایی از کانه زایی و پاراژنز کانه ای و عیار مس نیز ارائه شده است. این کانسار در ردیف مجموعه اندیسهای اهر در شرق معدن سونگون و غرب معدن مزرعه واقع شده است. کانسارهای منطقه اهر عمدت از تیپ اسکارنی و پورفیری و در مواردی رگه ای هستند. ترکیب سنگ شناسی منطقه انجرد شامل شیل و آهک و توفهای برشی و توفهای آذر آواری و هورنفلس و سنگهای آذرین متوسط تا بازی و آگلورما و توده نفوذی شیور است.
توده نفوذی شیور با امتداد شرقی – غربی به طول ۳۰ کیلومتر و عرض متوسط ۵ کیلومتر می باشد. این توده با ترکیب کوارتزمونزونیت به سن الیگوسن بوده و باتولیت اهر نیز نامیده شده است. توده نفوذی مذکور عامل خردشدگی و شکستگی و شیب دار شدن و هورنفلسی شدن سنگهای رسوی کرتاسه بوده وسبب اسکارن سازی و کانه زایی منطقه می باشد. این توده در برخورد با سنگهای شیلی وکربناتی درچندین محل (از شرق به غرب در گودال – مزرعه – قرنق درق – جویبند – زند آباد – انجرد) ایجاد اندیشهای معدنی نموده است. کانه زایی عمدتا تیپ اسکارنی بوده و هورنفلس ها بصورت کمربند حاشیه توده نفوذی شیور را در برگرفته اند. هاله های ثانویه منطقه انجرد با استفاده از داده های ژئوشیمیایی آبراهه ای بررسی شده است. کانسار انجرد بر اساس تقسیم بندی Einaudi (1981) از تیپ اسکارن کلسیکی مس می باشد.